Pentingnya Zikrullah Bagi Kaum Hawa

October 08, 2018

Sumber: freepik.com
Zikir kepada Allah (zikrullah) merupakan salah satu faktor yang mendatangkan cinta Allah. Al-Qur'an juga menyebutkan salah satu sifat wanita yang kelak akan mendapatkan ampunan dan pahala besar yakni; "Dan wanita yang banyak menyebut Allah." (QS Al-Ahzab: 35)
Salah satu keistimewaan zikir bagi wanita adalah ia dapat diamalkan kendati yang bersangkutan sedang mendapat haid.
Secara khusus, Rasulullah Saw. menganjurkan kaum wanita untuk berzikir dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir dengan menggunakan jari-jari tangan mereka, sebab jari-jari tangan tersebut kelak akan bersaksi pada Hari Kiamat. Rasulullah Saw. berkata kepada Yasirah, seorang generasi pertama wanita-wanita Islam yang berhijrah, "Wahai para wanita, bacalah tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Dan gunakanlah jari-jarimu untuk bertasbih. Sesungguhnya jari-jari itu kelak di akhirat akan ditanya dan dapat berbicara. Dan kalau kalian tidak melakukannya, sesungguhnya kalian telah melupakan rahmat." (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)
Bahwasanya zikrullah memiliki 3 manfaat utama, yakni:
Pertama, mendapatkan kebahagiaan setelah kematian.
Imam Ghazali pernah berkata, “Ada orang bertanya, ‘Ia sudah lenyap, lalu bagaimana perbuatan dzikir kepada Allah masih tetap kekal bersamanya?”
Imam Ghazali pun menjelaskan, “Sebenarnya ia tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan dzikir. Ia hanya lenyap dari dunia dan alam syahadah, bukan dari alam malakut. Hal ini tertera dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 169-170.”
Kedua, senantiasa diingat oleh Allah Ta'ala.
Tsabit Al-Banani berkata, “Saya tahu kapan Allah mengingatku.” Orang-orang pun merasa khawatir dengan ucapannya sehingga mereka pun bertanya, “Bagaimana kamu mengetahuinya?” Tsabit menjawab, “Saat aku mengingat-Nya, maka Dia mengingatku.”
Dalam Hadis Qudsi juga disebutkan, “Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku akan bersama hamba-Ku selama ia mengingat-Ku dan kedua bibirnya bergerak karena Aku.”(HR. Baihaqi & Hakim).
Ketiga, akan diliputi kebaikan demi kebaikan.
Seorang yang senantiasa berzikir akan senantiasa mendapatkan kebaikan demi kebaikan.
Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Tiada suatu kaum yang duduk sambil berdzikir kepada Allah melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi-Nya.” (HR. Bukhari).
Sementara itu, hadis lain menyebutkan, “Tiada suatu kaum yang berkumpul sambil mengingat Allah dimana dengan perbuatan itu mereka tidak menginginkan apa pun selain diri-Nya, melainkan penghuni langit akan berseru kepada mereka, ‘Bangkitlah, kalian telah diampuni. Keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan’.” (HR. Ahmad).

Sumber:
  • Wanita yang Dirindukan Surga karya M. Fauzi Rachman
  • Hidayatullah.com

You Might Also Like

0 komentar

Follow by Email

Contact Form

Name

Email *

Message *