4 Makna Takbir yang Jarang Kamu Ketahui

October 31, 2018

Secara bahasa, takbir bermakna "membesarkan". Kata tukabbiru (fi'il mudhari') sendiri berasal dari kata kabbara(fi'il madhy) yang artinya membesarkan atau mengagungkan. Dari kata kabbara ini terbentuk istilah takbir (isim mashdar). Menurut syariat, takbir yang dimaksudkan adalah bacaan yang membesarkan nama Allah (Allahu Akbar).
Sumber: freepik.com
Menurut Drs. Abdul Chair, SM dosen STAIS Tebingtinggi, dalam konteks yang lebih luas takbir memberi makna beberapa hal, yaitu:
Pertama, takbir sebagai bentuk perintah dari Allah Swt. kepada makhluk-Nya.
"Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Hajj: 37)
Kedua, takbir sebagai ekspresi pengagungan tanpa batas kepada Allah.
"Dan katakanlah: segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya." (QS. Al-Isra: 111)
Ketiga, takbir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah.
"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185)
Keempat, takbir sebagai bentuk zikir kepada Allah.
"Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang." (QS. Al-Insan: 25)
Masih banyak lagi makna takbir di dalam Al-Qur'an. Yang jelas, pada dasarnya orang yang bertakbir adalah mereka yang berzikir kepada Allah dan mengingat-Nya karena ekspresi syukur atas segala yang diberikan Allah kepada kita semua.
Sumber: Majalah Hidayah

You Might Also Like

0 komentar

Follow by Email

Contact Form

Name

Email *

Message *