10 Perkara Tidak Dikabulkannya Doa

October 18, 2018


Zaman dahulu ada seorang ahli bayan (ahli menyampaikan agama) bernama Ibrahim bin Adham. Suatu hari, ada yang bertanya mengenai hakikat ayat Allah.
"Wahai Tuan Guru, kami telah lama berdoa, akan tetapi doa yang telah kami lakukan belum juga dikabulkan oleh Allah. Bagaimanakah pendapat Tuan, adakah kesalahan dalam diri dan doa kami?"
Sumber: freepik.com
Ibrahim bin Adham menjawab, "Sesungguhnya doa yang tidak kunjung dikabulkan itu disebabkan oleh matinya hati yang ada dalam diri kalian. Hati kalian telah mati dari sepuluh perkara:
  1.  Kalian mengenal Allah, akan tetapi tidak pernah menunaikan apa-apa yang telah menjadi hak-Nya.
  2. Kalian selalu membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya.
  3. Kalian mengakui bahwa setan menjadi musuh kalian, akan tetapi selalu mengikuti setiap perkara yang telah dibisikkan olehnya.
  4. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah, akan tetapi kalian selalu meninggalkan sunah-sunahnya.
  5. Kalian mengaku cinta akan surga, namun tidak berbuat amal untuk mendapatkannya.
  6. Kalian mengaku takut pada neraka, akan tetapi tidak pernah berhenti dari mengerjakan dosa.
  7. Kalian mengetahui bahwa kematian selalu menjemput setiap manusia dan hal itu juga akan terjadi pada diri kalian, namun mengapa kalian tidak (pernah) mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
  8. Kalian disibukkan dengan melihat keburukan yang ada pada diri orang lain, akan tetapi selalu lupa untuk bisa melihat setiap keburukan yang ada dalam diri sendiri.
  9.  Kalian selalu memakan rezeki yang diberikan Allah, namun kalian tidak mensyukurinya.
  10. Kalian selalu ikut mengantar dan menguburkan mayat-mayat, akan tetapi tidak pernah mau mengambil dirinya."

Lalu Ibrahim berkata, "Wahai Saudaraku, bagaimana mungkin doa-doamu akan diterima Allah, sementara kalian sendiri telah menutup setiap jalan dan pintu untuk terkabulnya doa-doa," kemudian Ibrahim bin Adham menutup ceramahnya dengan berkata, "Wahai Saudaraku, bertakwalah kalian kepada Allah. Pelajarilah Al-Qur'an dan sunah untuk memperbaiki amal-amal kalian. Kerjakanlah amar ma'ruf dan nahi munkar serta tinggalkanlah segala bentuk kemaksiatan. Jadilah orang yang selalu bersabar dan bersyukur atas segala yang telah diberikan Allah kepada kalian."


Sumber: Dosa dan Doa: Ditinjau dari Al-Qur'an dan Al-Kitab karya Umi Farikhah

You Might Also Like

0 komentar

Follow by Email

Contact Form

Name

Email *

Message *